JOAN MIRÓ
Z dużą radością przyjęliśmy do naszej galerii pracę Joana Miró (1893-1983) – światowej sławy hiszpańskiego malarza, grafika i rzeźbiarza. W latach 70. tworzył on uproszczone w formie, żywe kolorystycznie litografie barwne. Kompozycje abstrakcyjne przywodzą na myśl proste, podobne do dziecięcych rysunki z użyciem czystych barw, jak zielony, żółty, niebieski, czerwony, skontrastowane z czernią, najczęściej na jasnym i gładkim tle. W całej swojej twórczości Joan Miró eksperymentował nie utożsamiając się z żadnym stylem i nie należąc do konkretnej grupy artystycznej. Artysta pozostawił po sobie wiele grafik. Nasza litografia zawiera wszystkie charakterystyczne cechy dzieł Joana Miró z lat 70. XX wieku.
BARBARA SZAJDZIŃSKA-KRAWCZYK
Pozyskaliśmy do galerii niezwykle interesujący obraz Barbary Szajdzińskiej-Krawczyk (1925-2005) zatytułowany “Grobla” z 1963 roku. Na grobli, po obu stronach widzimy sylwetki ludzi łowiących ryby. Zarówno łowiący jak i pejzaż są odrealnione, perspektywa skrócona, gama barwna ograniczona. Charakter tego obrazu można nazwać realizmem lirycznym. Barbara Szajdzińska-Krawczyk wystawiała obrazy m.in. na Ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Sopocie w 1959 roku i kilkakrotnie na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w latach 1964, 1966, 1968, 1970. Artystka wraz z mężem Jerzym Krawczykiem należeli do grupy artystycznej “Realiści” i byli jej aktywnymi członkami. Twórczość obojga artystów wzajemnie na siebie oddziaływała bez utraty niezależności i indywidualności.
GRZEGORZ SZTABIŃSKI
W naszej galerii pojawił się w sprzedaży obraz Grzegorza Sztabińskiego - łódzkiego artysty tworzącego w nurcie sztuki konceptualnej. Znany jest on także licznym studentom jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego i ASP w Łodzi. Tematem podejmowanym w twórczości Grzegorza Sztabińskiego jest język sztuki, rozumiany przez artystę jako system myślowy w ramach którego ta sztuka powstaje. W tym celu sięga do konstruktywizmu i odwołuje się do tradycji sztuki geometrycznej, nie rezygnując jednocześnie z przedstawień figuratywnych. Bazując na własnej refleksji teoretycznej, bada strukturę obrazu i wskazuje na pewne zawarte w niej luki. Zauważa, że nawet sztuka konceptualna nie może istnieć bez wizualnej reprezentacji.
ABRAHAM BEHRMANN
W ramach cyklu “Wspominamy łódzkich artystów” przedstawiamy dzisiaj postać Abrahama Behrmanna (1876-1943), znaczącego artystę żydowskiego pochodzenia, współzałożyciela i kierownika Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych w Łodzi. Tworzył on od początków XX w. do II wojny światowej, malując portrety i sceny z życia polskich Żydów, martwe natury, kwiaty, pejzaże, w tym wiele krajobrazów i scen rodzajowych z podróży, m.in. po krajach arabskich i Italii. Prace Behrmanna charakteryzują się żywą fakturą i świetlistością barw.
JERZY KOSSAK
Minął miesiąc obchodów 80. rocznicy kampanii wrześniowej 1939 roku. Z tej okazji prezentujemy obraz Jerzego Kossaka (1886-1955) upamiętniający Bitwę nad Bzurą, największą bitwę początku II wojny światowej. Polskie wojska pomimo słabszych sił militarnych wykazały się niezwykłym bohaterstwem i hartem ducha w starciu z niemieckimi oddziałami.