KONSTANTY MACKIEWICZ
Portret Jana Kilińskiego znajdujący się w kolekcj naszej galerii to ciekawy obraz w pięknej ramie. Został namalowany przez Konstantego Mackiewicza, który rzadko podejmował malarstwo portretowe, czy historyczne. Konstanty Mackiewicz urodził się w 1894 roku na terenie dzisiejszej Białorusi. Jego edukacja była niezwykle urozmaicona, studiował w kilku miastach, między innymi w moskiewskiej Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury w pracowni Wassila Kandinsky’ego. W latach 20’ pracował jako scenograf w Jekaterynburgu oraz we Lwowie. W roku 1926 przeniósł się na stałe do Łodzi, gdzie wykonywał scenografie dla Teatru Miejskiego (dziś Teatr im. Stefana Jaracza).  Jego malarstwo nieco odbiega od awangardowej działalności scenograficznej. Na powszechnie znane i lubiane cykle składają się pejzaże i martwe natury. Obrazy te wyraźnie nawiązują do impresjonizmu i koloryzmu, stanowiąc wyjątkowy element tradycyjnych wnętrz.
HENRYK PLICH
Bramę Opatowską w Sandomierzu znają chyba wszyscy. Wielokrotnie pojawiała się ona w serialach, filmach a nawet teledyskach. My prezentujemy dzisiaj bramę nieco inaczej - widzianą oczami łódzkiego malarza, Henryka Plicha. Artysta rodził się w 1904 roku w jednej z bałuckich famuł należących do fabryki Poznańskiego, gdzie pracowali jego rodzice. Ten bardzo "łódzki" aspekt biografii nie przeszkodził mu w realizacji artystycznych ambicji. Plich ukończył krakowską ASP, był znanym i lubianym łódzkim malarzem.
ROMAN MODZELEWSKI
W 1946 roku w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku, odbył się pierwszy plener studentów PWSSP - dzisiejszej ASP w Łodzi. Prowadzili go trzej wybitni profestorowie - Władysław Strzemiński, Stefan Wegner i Roman Modzelewski. To właśnie podczas tego wyjazdu Modzelewski zachwycił się ideami Strzemińskiego i porzucił malarstwo kolorystyczne uprawiane przez niego we wcześniejszych latach. "Pejzaż z Nowej Rudy" jest obrazem wyjątkowym, bo pochodzi właśnie z tego pleneru. Można w nim zauważyć cechy zarówno wczesnej jak i dojrzałej twórczości Romana Modzlewskiego.
JERZY KRAWCZYK
W powojennej Polsce oprócz awangardowych abstrakcjonistów działali też artyści, którzy chcieli tworzyć obrazy związane z rzeczywistością i życiem codziennym. Wielu z nich należało do słynnej Grupy Malarzy Realistów. Jednym z jej reprezentantów był łódzki malarz Jerzy Krawczyk (1921-1969).  W naszej galerii znajduje się jeden obraz tego poszukiwanego przez kolekcjonerów artysty. "Dom Bethovena" to pejzaż miejski z 1957 roku.  Na jego odwrocie znajduje się naklejka autorska i potwierdzenie autentyczności odręcznie napisane przez żonę artysty.
RYSZARD HUNGER
  W kolekcji Galerii Piotra Uznańskiego znajduje się obraz Ryszarda Hungera zatytułowany "Widok na Grenoble". Pochodzi on ze znanego cyklu "Okno", w którym artysta za pomocą metaforycznej wizji okna ukazuje opozycję pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, kompozycją zamkniętą a otwartą, światłem a jego brakiem.  Ryszard Hunger - łódzki artysta malarz, absolwent PWSSP w Łodzi. Wieloletni profesor i rektor ASP w Łodzi, wykładowca historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim i w "Filmówce", wychowawca młodzieży uzdolnionej plastycznie.