JERZY KRAWCZYK
 „Miecio literat” - enigmatyczny tytuł tego obrazu zaczerpnęliśmy z podpisu na blejtramie. Jego autorem jest Jerzy Krawczyk (1921-1969), reprezentant słynnej Grupy Malarzy Realistów, który w początkowej fazie swojej twórczości inspirował się działalnością postimpresjonistów, a następnie poprzez poetycki realizm doszedł do hiperrealizmu, charakteryzującego jego dojrzałe dzieła (wiele z nich znajduje się dziś w kolekcjach muzealnych, m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi) Artysta przestawił na płótnie grupę pracujących w sadzie osób, zabezpieczających drzewa przed nadejściem zimy, w tle - widok nowoczesnej, zelektryfikowanej wsi ze słupami wysokiego napięcia oraz trakcją i pędzącym pociągiem. Obraz interpretować można jako przedstawienie następującej po wojnie urbanizacji obszarów wiejskich, a także modelowych stosunków społecznych, wyrażanych poprzez wspólną pracę. Pomimo socrealistycznego charakteru, obraz jest interesujący dzięki oryginalnej formie, rytmicznej kompozycji i dekoracyjności szczegółów, takich jak np. wzorzyste koszule pracowników, czy pomarańczowe liście drzew.
OTTO PIPPEL
 Do naszej kolekcji dołączył właśnie nietypowy obraz Otto Pippla. Czym różni się od innych dzieł tego artysty i co nas w nim zaciekawiło?  Prezentowany pejzaż miejski z meczetem wpisuje się w szerszy nurt orientalizmu, który pojawił się w kulturze europejskiej XIX wieku i kontynuowany był na początku XX wieku. Wśród motywów ulubionych przez orientalistów znajdują się pejzaże i weduty, sceny rodzajowe ukazujące karawany na pustyni, wędrowców odpoczywających w oazie, sceny haremowe i batalistyczne. Warto jednak pamiętać, że Otto Pippel nie był typowym orientalistą. Zasłynął jako pejzażysta alpejski, malował też portrety, akty i sceny rodzajowe. Obrazy tworzone przez niego na początku XX wieku i w okresie międzywojennym, utrzymane są w stonowanej, jasnej kolorystyce, odznaczają się niezwykłą świetlistością i fakturą.
TADEUSZ KULISIEWICZ
Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988) był twórcą drzeworytów i rysunków uznawanych za jedne z najistotniejszych polskich prac graficznych XX wieku. Studia artystyczne odbył w Państwowej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu i warszawskiej SSP w pracowni Władysława Skoczylasa. W przedwojennej twórczości łączył idee przyświecające członkom Stowarzyszenia „Ryt” z wpływami Die Brucke, które czerpał od poznańskich ekspresjonistów z Buntu. Wywodząc się z pracowni Władysława Skoczylasa, Kulisiewicz przejął do swego nauczyciela zamiłowanie do tradycji drzeworytniczej i tematyki góralskiej. Od 1926 roku wielokrotnie odwiedział podhalańską wieś Szlembark, gdzie latami tworzył swój najobszerniejszy cykl graficzny. Drzeworyty włączone do cyklu pozbawione są idealizującej folklor stylizacji i pełne szczerości w doborze tematu. Wizja ludowości Kulisiewicza wyrażona jest poprzez pełną ekspresji formę, ostre kontrasty czerni i bieli oraz mistycyzm postaci. W 1946 roku Tadeusz Kulisiewicz został profesorem ASP w Warszawie. W powojennej twórczości poświęcił się rysunkowi. Lata 50. i 60. XX wieku były dla Kulisiewicza czasem wielu artystycznych podróży. Artysta odwiedził Niemcy, Belgię, Brazylię, Chiny, Francję, Holandię, Indie, Meksyk, Włochy i ZSRR, skąd przywoził kolejne cykle barwnych rysunków i monotypii ukazujących egzotyczne pejzaże, napotkanych ludzi i ich zwyczaje.
KRZYSZTOF WIECZOREK
 Krzysztof Wieczorek ukończył łódzką PWSSP (dziś ASP). Dyplom otrzymał na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Leszka Rózgi w 1977. W tym samym roku podjął pracę w macierzystej uczelni; obecnie kieruje Pracownią Podstaw Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową, projektową, malarstwo i collage. Szczególne miejsce w jego działalności plastycznej zajmuje pejzaż oraz twórczy dialog z XVII-wiecznym grafikiem holenderskim Herculesem Seghersem. Przedstawiane przez Wieczorka krajobrazy nie odnoszą się do realnych miejsc (wyjątek stanowią niektóre grafiki z serii „Kartki z podróży”). Poprzez fantastyczne wyobrażenia pejzażu artysta wyraża swoje głębokie odczuwanie natury i fascynację jej złożonością.
WOJCIECH KOCIK
 Wojciech Kocik jest grafikiem pochodzącym z Łodzi, który od lat mieszka i tworzy w Australii.  Jego prace  inspirowane są badaniami nad kosmosem a także pejzażem australijskim, jego specyfiką, ukształtowaniem terenu, klimatem, słońcem oraz architekturą. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest przestrzenność i zastosowanie metalizujących farb. Prace graficzne Wojciecha Kocika wykonane są w niewielkim nakładzie i nieczęsto można je spotkać w sprzedaży w Polsce. Polecamy obiekty z naszej oferty.