TADEUSZ KULISIEWICZ
Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988) był twórcą drzeworytów i rysunków uznawanych za jedne z najistotniejszych polskich prac graficznych XX wieku. Studia artystyczne odbył w Państwowej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu i warszawskiej SSP w pracowni Władysława Skoczylasa. W przedwojennej twórczości łączył idee przyświecające członkom Stowarzyszenia „Ryt” z wpływami Die Brucke, które czerpał od poznańskich ekspresjonistów z Buntu. Wywodząc się z pracowni Władysława Skoczylasa, Kulisiewicz przejął do swego nauczyciela zamiłowanie do tradycji drzeworytniczej i tematyki góralskiej. Od 1926 roku wielokrotnie odwiedział podhalańską wieś Szlembark, gdzie latami tworzył swój najobszerniejszy cykl graficzny. Drzeworyty włączone do cyklu pozbawione są idealizującej folklor stylizacji i pełne szczerości w doborze tematu. Wizja ludowości Kulisiewicza wyrażona jest poprzez pełną ekspresji formę, ostre kontrasty czerni i bieli oraz mistycyzm postaci. W 1946 roku Tadeusz Kulisiewicz został profesorem ASP w Warszawie. W powojennej twórczości poświęcił się rysunkowi. Lata 50. i 60. XX wieku były dla Kulisiewicza czasem wielu artystycznych podróży. Artysta odwiedził Niemcy, Belgię, Brazylię, Chiny, Francję, Holandię, Indie, Meksyk, Włochy i ZSRR, skąd przywoził kolejne cykle barwnych rysunków i monotypii ukazujących egzotyczne pejzaże, napotkanych ludzi i ich zwyczaje.
KRZYSZTOF WIECZOREK
 Krzysztof Wieczorek ukończył łódzką PWSSP (dziś ASP). Dyplom otrzymał na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Leszka Rózgi w 1977. W tym samym roku podjął pracę w macierzystej uczelni; obecnie kieruje Pracownią Podstaw Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową, projektową, malarstwo i collage. Szczególne miejsce w jego działalności plastycznej zajmuje pejzaż oraz twórczy dialog z XVII-wiecznym grafikiem holenderskim Herculesem Seghersem. Przedstawiane przez Wieczorka krajobrazy nie odnoszą się do realnych miejsc (wyjątek stanowią niektóre grafiki z serii „Kartki z podróży”). Poprzez fantastyczne wyobrażenia pejzażu artysta wyraża swoje głębokie odczuwanie natury i fascynację jej złożonością.
WOJCIECH KOCIK
 Wojciech Kocik jest grafikiem pochodzącym z Łodzi, który od lat mieszka i tworzy w Australii.  Jego prace  inspirowane są badaniami nad kosmosem a także pejzażem australijskim, jego specyfiką, ukształtowaniem terenu, klimatem, słońcem oraz architekturą. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest przestrzenność i zastosowanie metalizujących farb. Prace graficzne Wojciecha Kocika wykonane są w niewielkim nakładzie i nieczęsto można je spotkać w sprzedaży w Polsce. Polecamy obiekty z naszej oferty. 
ELŻBIETA BOCIANOWSKA
 Elżbieta Bocianowska (ur. 1954) to znana łódzka graficzka. Studiowała w latach 1976-81 w PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi, dyplom uzyskała na Wydziale Grafiki Projektowej. W grafice warsztatowej chętnie posługuje się techniką akwaforty barwionej przedstawiając polski, nastrojowy krajobraz i motywy zaczerpnięte z rodzimej przyrody. Jej prace charakteryzują się czystą formą, perfekcyjnym dopracowaniem szczegółów i miłym, lekkim nastrojem. Brała udział w ponad 70-ciu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.      
JOANNA WISZNIEWSKA-DOMAŃSKA
Joanna Wiszniewska-Domańska (ur. 1946) - łódzka graficzka, w 1972 roku otrzymała dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w pracowni profesora Stanisława Fijałkowskiego. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, kolażem, książką artystyczną. Od lat 70. uczestniczy w wystawach zbiorowych, zaprezentowała ponad 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych. Częstym motywem prac Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej jest postać bezosobowego człowieka podróżującego po surrealnym krajobrazie. Często ukazany z walizką, na swojej drodze napotyka obiekty odwołujące się do naszej wyobraźni.