XVII-WIECZNY CARAVAGGIONISTA
Malarstwo starych mistrzów nie często pojawia się w sprzedaży w galerii. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z pozyskania do naszej oferty kilku obrazów z XVII i XVIII wieku. Jednym z ciekawszych jest „Młodzieniec z fletem”, bliżej nie określonego XVII-wiecznego malarza holenderskiego będącego pod wyraźnym wpływem dzieł Caravaggia. Temat muzykanta oraz sposób ukazania w ciemnym wnętrzu postaci młodzieńca grającego na flecie, mocny światłocieniowy modelunek ciała i odzienia, przedstawienie w dużym zbliżeniu, w lekkim półprofilu sylwetki grajka i baczne spojrzenie jego oczu zwróconych w kierunku widza, sytuują twórcę tego dzieła w kręgu XVII-wiecznych caravaggionistów. Wszystkich chętnych do obejrzenia tego obrazu i kilku innych dzieł mistrzów dawnego malarstwa holenderskiego, niemieckiego i włoskiego zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.
HENRYK STRUMIŁŁO
Dzisiaj wspominamy znanego łódzkiego artystę malarza i pedagoga Henryka Strumiłło (1934-2001), wieloletniego profesora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Tworzył on ekspresyjne kompozycje abstrakcyjne oraz pejzaże zarówno realistyczne jak i abstrakcyjne. W cyklu Mikrokosmos artysta prezentował w makroskali kompozycje mikrocząsteczek zaczerpnięte z obserwacji pod mikroskopem. Pejzaże Henryka Strumiłło inspirowane były wrażeniami odniesionymi w czasie górskich wędrówek. W twórczości artysty mamy realistyczne pejzaże odnoszące się do konkretnych widoków, głównie tatrzańskich - Dolina Pięciu Stawów Polskich, Morskie Oko i innych. Natomiast pejzaże abstrakcyjne przedstawiają w sposób uogólniony strukturę układów skalnych oraz fakturę powierzchni skał. Artysta stosował technikę olejną, łączył olej z akrylem, a także wykonywał prace na papierze, gwasze i monotypie. W 2001 roku w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi odbyła się ostatnia wystawa dzieł Henryka Strumiłło z okazji 40-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej.
JAN EKIERT
W zbiorach galerii znajduje się interesująca kolekcja szkiców malarskich Jana Ekierta (1907-1993), czynnego we Francji polskiego malarza postimpresjonisty i abstrakcjonisty związanego z powojenną paryską emigracją. Artysta odbył studia w Academie de la Grande Chaumiere. Posiadał atelier na Montmartre. W 1962 roku wyróżniony został nagrodą paryskiej Kultury. W 1885 przekazał zbiór prac do Muzeum Historycznego w Sanoku, w którym wcześniej miał wystawy. Dzieła Jana Ekierta znajdują się w Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Szkice malarskie w naszej galerii są niewielkimi formatowo notatkami artystycznymi z podróży Jana Ekierta z lat 1957-1964 do różnych ciekawych miejsc we Francji oraz do Rzymu, wykonanymi w technice pasteli, czasem na podkładzie ołówkowym. W skrótowy ale czytelny sposób malarz przedstawił wysoki klif Cote d' Emerande w Dinard z najpiękniejszą linią brzegową Bretanii, stylizowaną rezydencję wiejską w typie Manoir, panoramę Avignon oraz krajobraz alpejski. Uwagę przykuwają rozległy pejzaż z Prowansji z tęczą na niebie oraz widok na górę St. Victoire niedaleko Aix-en-Provence, która urzekła wielu malarzy – Paula Cezanne'a, który widział ją z okien swojej pracowni, Pabla Picassa mieszkajacego przez jakiś czas u jej podnóży w Chateau de Vauvenargues, Wassily Kandinsky'ego, Andre Massona i wielu innych. Ostatni z posiadanych przez nas szkiców przedstawia Forum Romanum.
NAPOLEON ORDA
W dziewiętnastowiecznej Polsce pod zaborami wielu artystów angażowało się w powstania narodowe i jednocześnie służyło rodakom patriotyczną twórczością „ku pokrzepieniu serc”. Wśród nich był także Napoleon Orda (1807-1883), emigrant po powstaniu listopadowym, pianista i kompozytor, rysownik i malarz, przyjaciel Chopina, członek Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Komitetu Emigracji Polskiej. Po amnestii w 1856 roku Orda powrócił z emigracji. W latach 1860-1880 wędrował po guberniach grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kijowskiej, podolskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej, mohylewskiej oraz po Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim. Efektem tej wędrówki stał się zbiór ponad tysiąca rysunków i akwarel zabytkowych miast i obiektów architektonicznych na ziemiach polskich. U schyłku życia w latach 1882-1883 Napoleon Orda wydał „Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom”, który w ośmiu tekach zawierał 260 rysunków i akwarel litografowanych przez Alojzego Misierowicza i odbitych w pracowni Maksymiliana Fajansa. Album zajmuje ważne miejsce w sztuce polskiej po powstaniu styczniowym. W sposób szczególny łączy ówczesne tendencje historyzmu z pozytywizmem i narodowym patriotyzmem. Dokumentuje widoki wielu polskich miast i znanych obiektów architektonicznych. W dużej mierze znamy je dziś wyłącznie dzięki wielkiej pracy artystyczno-dokumentacyjnej Napoleona Ordy. W galerii posiadamy niewielką kolekcję litografii. Jedna z nich przedstawia dwór Hołowińskiech w Steblowie w guberni kijowskiej, w którym w lutym 1825 roku przebywał Adam Mickiewicz. Poeta uwiecznił w „Panu Tadeuszu” starą lipę stojącą przed wejściem do domostwa. Na litografii Ordy, pięćdziesiąt lat po wizycie Mickiewicza, widnieje jedynie ogromny pień uschłej lipy pamiętającej tamto wydarzenie.
KAZIMIERZ KĘDZIA
Obrazy Kazimierza Kędzi stosunkowo rzadko pojawiają się na rynku sztuki i dlatego warto przypomnieć postać mistrza przy okazji pojawienia się w galerii interesującego dzieła tego znanego łódzkiego malarza i grafika. Kazimierz Kędzia (1922-2011) studia rozpoczął w PWSSP w Łodzi i ukończył w ASP w Krakowie (dyplom 1954). Artysta był bardzo czynny, brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1966 i 1982 roku oraz szeregu innych. Na wielkiej wystawie z okazji jubileuszu 50. lecia twórczości w 1999 roku Kazimierz Kędzia zaprezentował blisko 100 dzieł w Miejskim Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza w Łodzi. Prace malarza są w zbiorach licznych muzeów, m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi oraz w wielu kolekcjach prywatnych. Obraz „Baszta” na odwrocie ma autorską naklejkę informującą o przygotowaniu pracy na wystawę „XX-lecia PRL”. Wystawy pod tym tytułem prezentowane były w wielu miastach Polski. W Łodzi odbyła się wystawa okręgowa w ZPAP a w warszawskiej Zachęcie wystawa centralna. Obraz „Baszta” zapewne przedstawia fragment Piotrkowa Trybunalskiego z wieżą kościoła farnego w otoczeniu gęstej zabudowy miejskiej. Ciekawy jest sposób ukazania architektury jako kompozycji brył geometrycznych oraz gry kolorów, światła i faktury. Obraz jest wspomniany w autobiografii artysty „Tożsamość życia i twórczości artysty malarza Kazimierza Kędzi”, Łódź 2007, s. 249.