JACEK SIBILSKI
„Drewno, którego używam to niezwykły materiał - jest spracowane, zmęczone przez czas i okoliczności, wyrzucone przez morze. Ma niezwykle biologiczną, pierwotną naturę; nie staram się go zmieniać, przerabiać, dopasowywać, to raczej ja idę za jego głosem. W połączeniu z moją ceramiką, zyskuje nowe życie i nowe znaczenie.” – mówi o swoich rzeźbach znany łódzki artysta Jacek Sibilski. Jego prace rzeźbiarskie są unikatowe, pełne wdzięku, czasem poważne, czasem żartobliwe, mają swoją symbolikę i ekspresję. „Hiszpańska Tancerka” to jedna z rzeźb artysty jakie posiadamy w naszej galerii. Praca zachwyca urodą, smukłością, delikatnością i ruchem postaci.
WIACZESŁAW N. KOZŁOW
Przypominamy o trwającej w naszej galerii wystawie malarstwa Wiaczesława N. Kozłowa (1923-1988). Artysta ukończył z wyróżnieniem Moskiewski Instytut Włókienniczy na Wydziale Sztuk Stosowanych. Należał do Związku Artystów ZSRR i pełnił funkcję profesora Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Projektowania i Technologii. Malarz powiedział o swojej twórczości: „Chciałbym zwrócić uwagę na jedno ciekawe, moim zdaniem, zjawisko natury, które zawsze przyciągało moją uwagę. Zauważalność jasności lub ciemności jakiegoś koloru w motywach krajobrazu lub martwej natury nadaje im szczególny wzór i wyrazistość. W jednym motywie cecha ta przejawia się wyraźnie i zdecydowanie, w innym jest ukryta i zasłonięta, ale zawsze jest w naturze i bardzo ważne jest, aby artysta ją poczuł i starał się ją przekazać.”
JOAN MIRÓ
Z dużą radością przyjęliśmy do naszej galerii pracę Joana Miró (1893-1983) – światowej sławy hiszpańskiego malarza, grafika i rzeźbiarza. W latach 70. tworzył on uproszczone w formie, żywe kolorystycznie litografie barwne. Kompozycje abstrakcyjne przywodzą na myśl proste, podobne do dziecięcych rysunki z użyciem czystych barw, jak zielony, żółty, niebieski, czerwony, skontrastowane z czernią, najczęściej na jasnym i gładkim tle. W całej swojej twórczości Joan Miró eksperymentował nie utożsamiając się z żadnym stylem i nie należąc do konkretnej grupy artystycznej. Artysta pozostawił po sobie wiele grafik. Nasza litografia zawiera wszystkie charakterystyczne cechy dzieł Joana Miró z lat 70. XX wieku.
BARBARA SZAJDZIŃSKA-KRAWCZYK
Pozyskaliśmy do galerii niezwykle interesujący obraz Barbary Szajdzińskiej-Krawczyk (1925-2005) zatytułowany “Grobla” z 1963 roku. Na grobli, po obu stronach widzimy sylwetki ludzi łowiących ryby. Zarówno łowiący jak i pejzaż są odrealnione, perspektywa skrócona, gama barwna ograniczona. Charakter tego obrazu można nazwać realizmem lirycznym. Barbara Szajdzińska-Krawczyk wystawiała obrazy m.in. na Ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Sopocie w 1959 roku i kilkakrotnie na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w latach 1964, 1966, 1968, 1970. Artystka wraz z mężem Jerzym Krawczykiem należeli do grupy artystycznej “Realiści” i byli jej aktywnymi członkami. Twórczość obojga artystów wzajemnie na siebie oddziaływała bez utraty niezależności i indywidualności.
GRZEGORZ SZTABIŃSKI
W naszej galerii pojawił się w sprzedaży obraz Grzegorza Sztabińskiego - łódzkiego artysty tworzącego w nurcie sztuki konceptualnej. Znany jest on także licznym studentom jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego i ASP w Łodzi. Tematem podejmowanym w twórczości Grzegorza Sztabińskiego jest język sztuki, rozumiany przez artystę jako system myślowy w ramach którego ta sztuka powstaje. W tym celu sięga do konstruktywizmu i odwołuje się do tradycji sztuki geometrycznej, nie rezygnując jednocześnie z przedstawień figuratywnych. Bazując na własnej refleksji teoretycznej, bada strukturę obrazu i wskazuje na pewne zawarte w niej luki. Zauważa, że nawet sztuka konceptualna nie może istnieć bez wizualnej reprezentacji.