ROMAN MODZELEWSKI

W 1946 roku w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku, odbył się pierwszy plener studentów PWSSP - dzisiejszej ASP w Łodzi. Prowadzili go trzej wybitni profestorowie - Władysław Strzemiński, Stefan Wegner i Roman Modzelewski. To właśnie podczas tego wyjazdu Modzelewski zachwycił się ideami Strzemińskiego i porzucił malarstwo kolorystyczne uprawiane przez niego we wcześniejszych latach.

"Pejzaż z Nowej Rudy" jest obrazem wyjątkowym, bo pochodzi właśnie z tego pleneru. Można w nim zauważyć cechy zarówno wczesnej jak i dojrzałej twórczości Romana Modzlewskiego.
Starsze posty strona startowa Nowsze posty