KRZYSZTOF WIECZOREK

 Krzysztof Wieczorek ukończył łódzką PWSSP (dziś ASP). Dyplom otrzymał na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Leszka Rózgi w 1977. W tym samym roku podjął pracę w macierzystej uczelni; obecnie kieruje Pracownią Podstaw Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową, projektową, malarstwo i collage. Szczególne miejsce w jego działalności plastycznej zajmuje pejzaż oraz twórczy dialog z XVII-wiecznym grafikiem holenderskim Herculesem Seghersem. Przedstawiane przez Wieczorka krajobrazy nie odnoszą się do realnych miejsc (wyjątek stanowią niektóre grafiki z serii „Kartki z podróży”). Poprzez fantastyczne wyobrażenia pejzażu artysta wyraża swoje głębokie odczuwanie natury i fascynację jej złożonością.

Starsze posty strona startowa Nowsze posty